De Gemeenschap van de Béatitudes

Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou

Op initiatief van de Gemeenschap van de Béatitudes zijn door de jaren heen diverse roepingen ontstaan. Ze zijn geboren door gebed en broederlijke leven en nemen meerdere gezichten aan volgens oproep van de kerk: werken van mededogen, evangelisatie, opleiding, steun aan ontwikkeling, animatie van heiligdommen, enz.
Ontstaan in 1973, te Frankrijk, op initiatief van twee paren, is de Gemeenschap der Béatitudes vandaag de dag internationaal verspreid over vijf continenten. Als eerste stap erkend door de Kerk op diocesaan niveau, werd op 8 December 2002 de Gemeenschap door de Pauselijke Raad voor de Leken verheven tot een internationale Vereniging van de gelovigen. De Gemeenschap heeft onlangs haar statuten herzien en heeft op 29 juni 2011 de Openbare Vereniging van de gelovigen van diocesaan recht opgericht, om een nieuwe kerkelijke familie van gewijd leven te worden. Deze wijziging heeft tot doel te zorgen dat er beter rekening wordt gehouden met de aard van elke staat van leven. Zij is gelegen in het hart van de universele Kerk en is geworteld in de lokale Kerk van de verschillende bisdommen waar zij zich bevindt.

Meer weten over de Gemeenschap van de Béatitudes