La Comunitat de les Benaurances

Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou Abbaye Saint-Martin du Canigou

Història i espiritualitat de la Comunitat de les Benaurances

La Comunitat de les Benaurances forma part de les que s'anomenen «noves comunitats» nascudes dins de l'Església Catòlica després del Concili Vaticà II i en el context de la renovació carismàtica. Està composada per fidels de diferents estats de vida (famílies, solters, sacerdots, germans i germanes consagrats...) que desitgen compartir una vida fraterna que uneix una dimensió contemplativa marcada i nombroses activitats apostòliques i missioneres.

Per initiativa de la Comunitat de les Benaurances han nascut amb el pas dels anys divers apostolats. Aquests van sorgir com un desbordament de la pregària i de la vida fraterna i prenent múltiples rostres segons les diferents sol•licitacions de l'Eglésia: obres de compassió, d'evangelització, de formació, d'ajuda al desenvolupament, animació de santuaris, etc.
Nascuda a França l'any 1973 per iniciativa de dues parelles, la Comunitat de les Benaurances és avui una realitat internacional présent en els cinq continents. Reconeguda per l'Església al començament a nivell diocesà, la Comunitat ha estat erigida en Associació Privada Internacional de Fidels de dret pontifici per el Consell Pontifici per als Laics el 8 de desembre del 2002. La Comunitat ha revisat recentment els seus estatuts i ha estat erigida en Associació Pública de Fidels de dret diocesà el 29 de juny del 2011, per a poder esdevenir una Nova Família Eclesiàstica de vida consagrada. L'objectiu d'aquest canvi és de permetre poder prendre en compte millor la natura pròpia de cada estat de vida. Així la Comunitat es situa al cor de l'Església universal i s'arrela a l'Església local de les diferents diòcesis on està implantada.

Per saber més sobre la Comunitat de les Benaurances

La Comunitat de les Benaurances a Sant Martí del Canigó

La Comunitat a l'abadia Sant Martí del Canigó
L'any 1988, el bisbe de Perpinyà-Elna confia l'abadia a la Comunitat de les Benaurances amb la missió de perpetuar la vida de pregària en aquest lloc i d'acollir-hi els nombrosos visitants. La Comunitat assegura així la visita de l'abadia tot l'any als turistes i hi acull les persones que desitgen viure un temps de recés d'alguns dies.

Per a més informació sobre les visites de l'abadia i sobre les possibilitats d'acollida espiritual, podeu clicar als enllaços a la part inferior de la pàgina.
És possible participar a la missa i als oficis amb la Comunitat. Trovareu els horaris clicant a l'enllaç a la part inferior de la pàgina. Quan arribeu a l'abadia, podeu pressionar el timbre a la porta del campanar abans de la missa o dels oficis i algú vindrà per a obrir-vos.

Informacions sobre les visites
Informacions sobre l'acollida espiritual
Horaris de les misses i dels oficis

Louez Dieu - EDITIONS DES BEATITUDES :