Intencions Misses

  • Donar gràcies al Senyor,
  • Encomanar un difunt a la misericòrdia del Senyor,
  • Celebrar l'aniversari d'un esdeveniment feliç,
  • Intercedir per les grans intencions de l'Església i del món,

són oportunitats per celebrar missa.

Formulari per celebrar la missa